“Vedic Art: Find Din Egen Vej til Kunst og Kreativitet” gennemgår kunstprincipper som form, farve og proportion på en helt ny måde. Gennem inspirerende tegne og male øvelser vil du se sammenhæng med de kreative processer i maleriet og i livet. På denne måde får kunstudøvelsen en helt ny og større dimension. Den voksende indre skaberkraft giver fornemmelsen af, at alt er muligt. Oplev din indre kreativitet og livsglæde pible frem gennem øvelser og viden der forbinder dig med din egen indre kreative kilde.

-Og så kan alle være med, også selvom man ikke har malet før.
-Giv din indre kunstner en chance-

C C  good 7 copy

Vedic Art always starts with the basic course where you go through the 17 principles in the form of exercises. If you want to continue and get more absorbed in Vedic Art, there are Vedic Art advanced courses and Vedic Art teacher training.

The course structure of the advanced courses is different from that of the basic course, where there are exercises for each principle. There is more free time for being creative, so that one can dive deep into the process.

In each session there will be time to talk more deeply about the principles, how they relate to one’s life, and more knowledge about the creative process.

If you have done the advanced course, the next course is called ”Name and Form”, which is a follow-up with more focus on drawing and the second principle of Vedic Art, which is Form.

The third course, called ”Drawing without Boundaries”, also focuses on drawing, but is best taken after the course ”Name and Form” as it is based on that.

When you have done the basic course and the first advanced course, it is possible to attend the Vedic Art teacher training course. Learn for yourself how to teach the course on the 17 principles of Vedic Art. The fee for that course is 9,000 DKK.Vedic Art starter altid med grundkurset, hvor man gennemgår de 17 principper med øvelser. Hvis man har lyst til at fortsætte og fordybe sig mere i Vedic Art er der flere Vedic Art fortsætterkurser og Vedic Art lærertræning.

Kursusstrukturen på fortsætterkurserne er anderledes end på grundkurset, hvor man får øvelser til hvert princip. Der er mere tid til fri skabelse, så man kan gå dybere indi processen.
Til hver mødegang vil der være tid til at tale dybere om principperne, hvordan de relaterer til vores liv og mere viden om den kreative proces.

Hvis man har taget fortsætterkurset er det næste kursus ''Navn og Form'' kurset som er en opfølgning med mere fokus på tegning og det andet princip i Vedic Art, som er form.

Det tredie kursus ''Drawing Without Boundaries'' har også fokus på tegning, men er bedst efter Navn og Form kurset, da det bygger videre på det.

Når du har taget grundkurset og det første fortsætterkursus er det muligt er at være med på Vedic Art lærertræningskursus. Lær selv hvordan du kan holde kurser i Vedic Arts 17 principper. Kurset koster 9000 kr.