Hvor kommer Vedic Art fra?

Vedic Art er grundlagt af kunstneren og visionæren Curt Källman. Hans livsarbejde var virkelig at forbinde kunst med den transcendentale virkelighed, som overskrider tid og rum, og han har inspireret og betydet ufattelig meget for tusindvis af menneskers liv i hans fødeland Sverige og over hele verden.
Han erkendte tidligt at al viden er indeni os selv, og han viste vejen gennem kunst.
Curt talte ofte om at have penslerne i himlen og fødderne på jorden.


Curt på RFH

''Vedic Art lærer ingen at male, nej, Vedic Art
er en måde at huske, hvordan man maler.
Ikke bare at huske, hvordan kunst skabes.
Fra det første øjeblik, man hører de 17 vediske
principper for kunst, begynder man at
huske hele historien om ens liv. Hvor vi
kommer fra og hvor vi skal hen.
Vedic Art er et navigationskort. Brug
kompasset i din hjerne til at finde fredens
kammer i dit hjerte. Når du dypper din
pensel i lys, rum og lykke vil evigheden blive
afbildet.
Når du går ind i dit kunstværk - i din egen selv-referende
dialog - finder du den kode til hvordan livet kan leves,
og hvordan et kunstværk kan åbne døre i himlen og
på jorden.''

- Curt Kallmans, grundlægger af Vedic Artskolen.

What is Vedic Art?
Vedic Art does not teach anyone how to paint - No - Vedic Art is a way to remember how to paint.
And not only to remember how art can be created. From the very beginning, when we hear about the seventeen Vedic Principles of Art, we begin to remember the whole story of life. From where we come, and where we are going.
Vedic Art contains a navigation map. Use the compass You have in Your brain and find the way to the chamber of peace in Your heart.
Then - when You dip Your brush in light, space and bliss, eternity will be pictured.
When You enter into Your work of art - in Your selfreferral dialogue - You will find the code of how life can be lived and how a piece of art can open doors in heaven and on earth.
November 1, 2004 Curt Källman Founder of Vedic Art